Polskie cechy probiercze twój przewodnik po autentycznej biżuterii

Co to Jest próba złota?

Próba złota informuje o zawartości czystego złota w stopie, co ma kluczowe znaczenie dla wartości i trwałości biżuterii. Polskie prawo wymaga, aby wyroby złote ważące więcej niż 1 gram były oznakowane przez Urząd Probierczy.

Jak odczytać cechy probiercze?

Cecha probiercza składa się z cyfr określających próbę złota, liter symbolizujących miasto Urzędu Probierczego oraz znaku graficznego wskazującego na rodzaj metalu szlachetnego.

Próba złota

Znaczenie cyfr w cechach crobierczych

 • 0. próba 999 (24 karaty)
 • 1. próba 960 (23 karaty)
 • 2. próba 750 (18 karatów)
 • 3. próba 585 (14 karatów)
 • 4. próba 500 (12 karatów)
 • 5. próba 375 (9 karatów)
 • 6. próba 333 (8 karatów)

Próby platyny

Znaczenie liter w cechach probierczych

 • B. Bydgoszcz
 • G. Gdańsk
 • H. Chorzów
 • K. Kraków
 • Ł. Łódź
 • P. Poznań
 • W. Warszawa
 • V. Wrocław
 • Z. Częstochowa

Próba Palladu

Znaczenie symboli graficznych

 • Głowa rycerza. złoto
 • Głowa kobiety. srebro
 • Głowa konia. platyna
 • Głowa psa. pallad

Próba srebra

Co oznacza “met”?

Znak „MET” jest stosowany na wyrobach z metali nieszlachetnych lub na tych, które mają zbyt małą ilość metalu szlachetnego, by zakwalifikować się do najniższej próby.

Tabela polskich znaków i cech probierczych

Dokładne opisy i graficzne wizerunki cech probierczych oraz znaku „MET” są dostępne w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, co jest niezbędne dla każdego konsumenta chcącego dokonać świadomego zakupu biżuterii.

Zaprezentuję szczegółowe opisy symboli probierczych oddzielnie dla każdego z metali szlachetnych: złota, srebra, platyny i palladu. Każdy opis będzie zawierał informacje o tym, co można znaleźć na znaku probierczym dla danego metalu.

Próby

Złoto

Symbol graficzny.

 • Głowa rycerza - symbol używany do oznaczania wyrobów wykonanych ze złota.

Cyfry oznaczające próbę złota.

 • 0. próba 999 - zawiera 99,9% czystego złota, znane jako złoto 24-karatowe.
 • 1. próba 960 - zawiera 96,0% czystego złota, czyli złoto 23-karatowe.
 • 2. próba 750 - zawiera 75,0% czystego złota, znane jako złoto 18-karatowe.
 • 3. próba 585 - zawiera 58,5% czystego złota, czyli złoto 14-karatowe.
 • 4. próba 500 - zawiera 50,0% czystego złota, znane jako złoto 12-karatowe.
 • 5. próba 375 - zawiera 37,5% czystego złota, czyli złoto 9-karatowe.
 • 6. próba 333 - zawiera 33,3% czystego złota, znane jako złoto 8-karatowe.

Srebro

Symbol graficzny.

 • Głowa kobiety - symbol używany do oznaczania wyrobów wykonanych ze srebra.

Cyfry oznaczające próbę srebra.

 • próba 999 - zawiera 99,9% czystego srebra.
 • próba 925 - zawiera 92,5% czystego srebra, standardowa próba dla biżuterii.
 • próba 875 - zawiera 87,5% czystego srebra.
 • próba 830 - zawiera 83,0% czystego srebra.
 • próba 800 - zawiera 80,0% czystego srebra.

Platyna

Symbol graficzny.

 • Głowa konia - symbol używany do oznaczania wyrobów wykonanych z platyny.

Cyfry oznaczające próbę platyny.

 • próba 999 - zawiera 99,9% czystej platyny.
 • próba 950 - zawiera 95,0% czystej platyny, najczęściej stosowana próba w biżuterii z platyny.
 • próba 850 - zawiera 85,0% czystej platyny.

Pallad

Symbol graficzny.

 • Głowa psa - symbol używany do oznaczania wyrobów wykonanych z palladu.

Cyfry oznaczające próbę palladu.

 • próba 999 - zawiera 99,9% czystego palladu.
 • próba 850 - zawiera 85,0% czystego palladu.
 • próba 500 - zawiera 50,0% czystego palladu, mniej standardowa próba dla biżuterii z palladu.

Każdy ze znaków probierczych zawiera również literę (lub litery) wskazującą miasto, w którym znajduje się Urząd Probierczy dokonujący cechowania danego wyrobu. Ta informacja pomaga w identyfikacji pochodzenia cechowania.

Pytania i odpowiedzi na temat cech probierczych

 1. Co symbolizuje głowa rycerza na znaku probierczym?

  • Głowa rycerza na znaku probierczym symbolizuje złoto. Jest to standardowy znak używany do oznaczania wyrobów wykonanych z tego metalu szlachetnego.
 2. Jakie są najczęściej spotykane próby srebra w biżuterii?

  • Najczęściej spotykane próby srebra w biżuterii to 925, która zawiera 92,5% czystego srebra. Inne popularne próby to 999, 875, 830, i 800, odpowiadające różnym zawartościom czystego srebra w stopie.
 3. Dlaczego biżuteria z platyny jest często wykonana w próbie 850?

  • Biżuteria z platyny jest często wykonana w próbie 850, ponieważ ta próba zapewnia idealny balans między czystością a wytrzymałością metalu. Platyna 950 zawiera 95% czystej platyny, co sprawia, że biżuteria jest trwała i odporna na uszkodzenia, jednocześnie zachowując wysoką wartość i estetykę.
 4. Jaką informację przekazuje litera na znaku probierczym?

  • Litera na znaku probierczym wskazuje miasto, w którym znajduje się Urząd Probierczy, który dokonał cechowania danego wyrobu. Każda litera odpowiada konkretnemu miastu, np. “W” dla Warszawy, “G” dla Gdańska, itd.
 5. Czy istnieje znak probierczy dla wyrobów wykonanych z metali nieszlachetnych?

  • Tak, istnieje specjalny znak probierczy oznaczany jako „MET”, który umieszcza się na wyrobach biżuteryjnych wykonanych z metali nieszlachetnych lub na takich, które są wykonane z metali szlachetnych, ale ich ilość jest zbyt mała (niższa niż najniższa próba) lub są jedynie pokryte cienką warstwą stopu metalu szlachetnego.
 6. Czym różni się próba 585 złota od próby 750?

  • Próba 585 złota zawiera 58,5% czystego złota i jest znana jako złoto 14-karatowe. Jest to próba uznawana za dobry kompromis między ceną a jakością złota w biżuterii. Próba 750 złota, znana jako złoto 18-karatowe, zawiera 75% czystego złota, co czyni ją droższą i oferującą wyższą jakość oraz intensywniejszy kolor złota, ale jednocześnie biżuteria w tej próbie jest nieco bardziej miękka i podatna na zarysowania.


Tabele polskich cech probierczych

Tabela cech probierczych

Opis